Duke Ellington’s Sacred Concert i Skellefteå!

Boliden Big Band uppförde Duke Ellingtons Sacred Concert senast 1999, då vid fyra tillfällen tillsammans med kören Duodecima och sopransolisten Kristina Lindberg. Nu är det dags igen! Denna gång i samarbete med körerna Vox Nova och Sankt Olovs kyrkokör. Sopransolist är ånyo Kristina Lindberg. Konstnärlig ledare och dirigent är Ulla Lundqvist.

Konserten äger rum 14:e maj i Sankt Olovs kyrka i Skellefteå. Fri entré.
Arr: Svenska kyrkan Sankt Olovs församling i samarbete med Sensus. 


Info:
Duke Ellington uttryckte sällan direkt sin relation till tro och kyrka i sin musik, men vid 66 års ålder blev han ombedd att komponera musik för en serie konserter som planerades äga rum i större kyrkor över hela USA.  Ellingtons ökade intresse för sakral musik under efterföljande år kan enligt vissa ha samband med att hans nära vän kompositören Billy Strayhorn insjuknade och avled strax efter uruppförandet av Sacred Concert. 

Mellan 1966 och 1974 turnerade Ellington och hans band i USA och Europa med de tre Sacred Concerts han producerat under åren tidigare. Han använde olika solister – en av de mer kända är vår egen Alice Babs. Lokala körsamarbeten var också en del av konsertidén. 

Musiken bestod av delvis äldre kompositioner, reviderade för tillfället, och delvis nytt material. Spelordningen under konserterna var inte statisk och programmet kunde variera från konsert till en annan (vilket inte är främmande för jazzmusiker). Delar som ursprungligen skrevs för den första konserten kunde enkelt användas i den andra … .. eller tredje och vice versa. Det verkar som om Ellington tillsammans med sina musiker bestämde innehållet i en konsert omedelbart före varje uppförande. Det är förmodligen därför att det inte finns några fullständiga partitur för Sacred Concerts. Detta har inneburit att för varje gång dessa konserter uppförts av andra orkestrar har det krävts egna arrangemang för verken. 

1993 blev dansken John Høybye ombedd att leda en stor internationell workshop på Ellington’s Sacred Concerts. Eftersom det inte fanns någon bra dokumentation bestämde han sig för att arrangera musiken tillsammans med Peder Pedersen. Arbetet resulterade i ett komplett partitur, inklusive orkesterdelar och körarrangemang publicerat. I Høybye/Pedersen-versionen är kören och bandet likvärdiga – kanske med en liten betoning på kören. Eftersom den nya versionen består av material från alla tre konserter, kallas det helt enkelt Sacred Concert.

Källa: hoymusik.dk